RODO
Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kudlińscy Developer Sp. z o.o. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Żołnowo 23, 87-702 Żołnowo.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Szczepaniak, z którym można się skontaktować e-mailowo: kontakt@skold.com.pl lub telefonicznie: 661 972 190.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych, na podstawie. art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 pkt a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji zadania, usługi.